Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag för anpassning av bostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för åtgärder för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas.

Ansökningsblanketter finns hos samhällsbyggnadskontoret och kan beställas hos bygglovsenheten, eller laddas ner från blankettarkivet.

Till ansökan ska ett intyg från arbetsterapeut , läkare eller annan sakkunnig bifogas om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. 

Sidan granskad 2017-01-10

Bostadsanpassning

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.