Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Adress-, kart- och mättjänster

Adresser, kartor, mätning

Adresser

Namn på våra gator, vägar, större parker m.m. beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från stadsingenjören. Namnen beslutas oftast i samband med att ett område skall bebyggas.

Kvartersnamnen beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från stadsingenjören.
 
När området bebyggs får de nya husen sitt adressnummer längs gatan.  Information om nya gatunamn och adresser skickas till en mängd berörda t.ex. fastighetsägaren, brandkåren, polisen och posten. På landsbygden finns på samma sätt adresser på bebyggda bostadsfastigheter. Adressen är oftast uppbyggd efter en standard som bygger på bynamn och husnummer.  
 
Adressregistret är ihopkopplat med andra register i samhället t. ex. posten, skatteverket och folkbokföring. Det är viktigt att en adress är unik inom kommunen så att det inte finns någon tvekan om var adressen ligger.

Kartprodukter

Stadsingenjörsavdelningen producerar olika slags kartor, exempelvis informationskartor och adresskartor. Kartorna kan produceras digitalt med valfritt innehåll i önskad skala. De digitala kartorna kan levereras i de flesta dataformaten. Utritningar kan göras i såväl färg som svartvitt. Vi kan också göra uppfordringar och inramningar. Kartorna omfattas av upphovsrätt och får användas mot avgift enligt taxa.

Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan är ett underlag, som ska lämnas in i samband med bygglovsansökan för bygglov. Utöver kartans grundinnehåll visas hur fastigheten får bebyggas, var vatten- och avloppsanslutningar skall ske, gällande planer och regler och aktuella markhöjder. Med kartans grundinnehåll menas fastighetsgränser, byggnader, vägar, vattendrag m.m. med tillhörande beteckningar. Kartan kan levereras digitalt. Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad av huvudbyggnad och i vissa fall vid tillbyggnad av t ex bostadshus, fritidshus och verksamhetslokaler. Nybyggnadskarta kan även krävas vid byggnation nära fastighetsgräns. För nybyggnadskarta utförs kontroll på den aktuella platsen.

Prisuppgift: Kostnaden beror på områdets storlek, format och den taxa som Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt.

Exempel:

Nybyggnadskarta för enbostadshus, under 1500 kvm: 6645 kr (Gällande pris 2016).

Beställning av nybyggnadskarta kan ske direkt på hemsidan via ett formulär eller på telefon. Länk till formulär hittar du i högerspalten under mer information.

Utdrag ur baskartan

Utdrag ur baskartan är också ett underlag i bygglovsansökan. Kartutdrag används vid ansökan om bygglov för enklare ärenden t.ex nybyggnad och tillbyggnad av carport, altan och gäststuga. Till skillnad mot en nybyggnadskarta utförs ingen kontroll på plats utan här redovisas vad som finns i kommunens databas, d.v.s. fastigheter, byggnader, vägar, vattendrag m.m. med tillhörande beteckningar.

Prisuppgift: Kostnaden beror på områdets storlek, format och den taxa som Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt.

Exempel: Utdrag ur kartdatabas: 576 kr (Gällande pris 2016)

Udrag ur baskartan kan beställas direkt på hemsidan via en e-tjänst eller på telefon.
Länk till e-tjänsten hittar du i högerspalten under mer information.

 

Husutsättning

Vid nybyggnation eller tillbyggnad av byggnader krävs en utsättning av dessa. Detta utförs för att byggnaderna skall hamna på rätt plats och inom det område som får bebyggas. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsavdelningen kommer ut till fastigheten i fråga och markerar var huset skall byggas. När bygglov har utfärdats är det dags för utsättning. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning, som används till hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning, som används till själva byggnationen.

Beställning av husutsättning sker till Mikael Bäcklund på telefonnummer 0480-45 03 35.

Mätningsuppdrag

Stadsingenjörsavdelningen utför en mängd olika mätningsuppdrag i form av utsättning, inmätning, avvägning, gränsvisning, specialmätningar m.m. Mer information och beställning av sådana mätningsuppdrag, kontakta Mikael Bäcklund på telefonnummer 0480-45 03 35.

Sidan granskad 2017-01-10

Adressfrågor

Alexander Quist
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 92
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kartprodukter- nybyggnadskartor

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 52
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.