Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Räddningstjänst
  4. Film: Visa hänsyn!

Visa hänsyn vid olycksplatser

"Visa hänsyn" En informationsfilm om räddningspersonalens arbetssituation vid trafikolyckor. Filmen är gjord av Kalmar brandkår.

Sidan granskad 2016-12-08

Kenneth Emricsson

Yttre befäl
Brandkåren
Scheelegatan 11
Tel: 0480-45 75 64
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

  • Vattensmart
  • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.