Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Räddningstjänst
 4. Vid och efter olycka

Vid och efter olycka

Vid olycka

När du ringer 112 kommer du till SOS Alarm. Detta nummer ska endast användas vid nödsituationer som är ett hot mot liv, egendom eller miljö.

När du ringer SOS kommer larmoperatören ställa ett antal frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vad heter du?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Beroende på situation kommer larmoperatören sedan att ställa kompletterande frågor anpassande till olyckstypen.

Brand

 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning?

Personskada

 • Skador/ tillstånd?
 • Medvetslös/ fastklämd?
 • Inomhus/utomhus?
 • Vem gäller det?

Trafikolycka

 • Hur många är skadade?
 • Är någon fastklämd?
 • Är det något utsläpp?
 • Brinner fordonet?

Efter olycka

När man varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad man ska ta sig till. Oavsett vilken olycka du har varit med om är det bra att;

 • Kontakta ditt försäkringsbolag, oavsett om det gäller person- eller egendomsskada. Se till att ha en gällande hemförsäkring!
 • Prata med någon!

Vid brand

 • Uppsök sjukhus om du fått brännskador eller om du känner dig dålig. Brandrök är mycket giftig, så har du vistats i ett rökfyllt rum och andats in röken bör du uppsöka vård.
 • Vid mindre bränder, kontakta fastighetsägaren. Ofta finns en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. Om du har en hemförsäkring täcker den skador på möbler och andra inventarier.
 • Vid större bränder kallas ofta en restvärdesledare till platsen. Restvärdesledare representerar försäkringsbolagen och värnar om att rädda så mycket som möjligt av dina ägodelar. Denne hjälper dig i det akuta skedet genom att hjälpa till att hitta alternativt boende om det finns behov av detta, att ordna med bevakning samt att täcka och ta hand om lösöre. Restvärdesarbetet är gratis för den med hemförsäkring.
 • Ordningspolisen är normalt närvarande under släckningsarbetet. Efter att släckningsarbetet är avslutat genomför de en teknisk undersökning om brandorsaken är okänd. Deras uppgift består i att ta reda på om någon kan hållas ansvarig för brandens uppkomst.
 • Om du har frågor om vår insats, tveka inte att höra av dig.                       

Vid trafikolycka

 • Sätt ut varningstrianglar
 • Om fordonet måste bärgas så kontakta det av försäkringsbolaget anvisade bärgningsföretaget. Är polisen på plats så hjälper de vanligtvis till med att kontakta bärgare.

Vid viltolycka

 • Ring 112 och anmäl viltkollisionen till polisen. Polisen vill veta olycksplatsen, vägnummer, ort, kännemärken, hur platsen är utmärkt, viltslag och om möjligt vilken väg djuret flydde.
 • Markera platsen för kollisionen.
 • Om möjligt, ta bort döda djur från vägbanan.  

Sidan granskad 2016-01-26

 • Vattensmart
 • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.