Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Räddningstjänst
  4. Om något händer på Tjärhovet

Om något händer på Tjärhovet

Oljehamnen på Tjärhovet i Kalmar består av ett område på cirka 160 000 kvadratmeter där det främst lagras olika petroleumprodukter i cisterner. En brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Vid sydlig – nordostlig vind kan giftiga brandgaser spridas in över Kalmar stad. Ett utsläpp i vattnet kan skada djurlivet och förorena omkringliggande natur.

Tjärhovet

Ta alltid ett larm på allvar!

Vid fara ges larmsignalen Viktigt meddelande till allmänheten.

Vidtag omedelbart följande åtgärder:

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
  • Stäng av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio Kalmar för vidare information.

Om det brinner

Brandrök kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta. Röken följer vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt mot vinden, samma sak gäller vid ett gasutsläpp. Stanna inomhus tills du får hjälp. Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över – en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Följ informationen via radio och TV

Vid larm slå omedelbart på radion, i första hand P4 Radio Kalmar. Efter ett varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från Kalmar kommun. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också SVT-Text 599. Undvik att använda telefon, även mobiltelefon.

Vad gör Brandkåren om något händer på Tjärhovet?

Kalmar Brandkår är väl förberedda och övade om en olycka skulle inträffa på Tjärhovet. Kommunen har en plan för räddningsinsatsen, som bland annat anger vilka som larmas, värsta scenario, åtgärder som måste vidtas och hur allmänheten ska varnas i händelse av en allvarlig kemikalieolycka vid något av företagen på Tjärhovet.

Sidan granskad 2016-01-14

Brandkår

Expedition
Scheelegatan 11
Box 150, 391 21 Kalmar
Tel: 0480-45 75 10
Fax: 0480-45 75 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Vakthavande styrkeledare
Tel: 0480-45 75 33

 


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vattensmart
  • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.