Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Räddningstjänst
 4. Krisberedskap

När något allvarligt händer.....

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kalmar kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun menas en händelse som:

 • avviker från det normala,
 • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
 • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

 

SMS till alla vid en krishändelse 

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kan nå invånare och företag snabbare med hjälp av en SMS-tjänst. Vid en krishändelse kan vi snabbt skicka ett SMS-meddelande, som når de telefonabonnemang som finns registrerade på en adress inom ett utvalt område, både privata och företag. Tyvärr kan vi inte styra utskicken så att meddelande når mobiltelefoner som befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt.

Vi kommer att använda detta för att informera om till exempel:

 • Giftutsläpp och andra situationer med hot eller fara för allmänheten.
 • Akuta driftstörningar t ex vattenläckor.
 • Planerade driftstörningar t ex vattenavstängningar vid kopplingsarbete.
 • Föroreningar i dricksvattnet.
 • Översvämningsrisk
 • Vissa trafikstörningar t ex vid evenemang
 • Brand

Tjänsten tillhandahålls av företaget UMS och finns redan i många kommuner. Adressuppgifterna kommer från PAR adressregister.

Ändra adress eller avregistrera sms

SMS går ut till alla över 16 år, men är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går SMS ut även till barn vilket vi givetvis måste ta hänsyn till vid utformning av meddelandet.

De som inte önskar få SMS av Kalmar kommun och Kalmar Vatten är välkomna att använda länken i högermarginalen eller kontakta vårt kontaktcenter.

Är telefonen registrerad hos till exempel din arbetsgivare behöver du själv anmäla att du vill ha meddelandet till din hemadress. Använd länken i högermarginalen.

Kontaktcenter hjälper fortfarande till om du vill ha hjälp med att lägga in uppgifterna. Du kan vara anonym och sidan kan också användas när du vill avregistrera SMS-meddelanden från Kalmar kommun och Kalmar Vatten.

Sidan granskad 2016-12-08

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

 • Vattensmart
 • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.