Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Räddningstjänst
 4. Eldning utomhus

Eldning utomhus

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning.

 • Eldning sker alltidegen risk
 • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad. 
 • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
 • Aktuell brandriskprognos kan inhämtas den dag eldning ska ske på telefon 0470-463 57. Vid brandriskvärde 5 (mycket stor brandrisk) gäller eldningsförbud såvida Brandkåren inte medgivit undantag.
 • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera. 
 • Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar med flera.
 • Eldning får endast ske av torrt trägårdsavfall som grenar och ris,  Inom detaljplanelagt område gäller enligt lokala föreskrifter dessutom förbud för all frilandseldning tiden 15 april till 30 september.
 • Kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontorets miljöenhet  för mer information.  

Sidan granskad 2017-03-28

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.