Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Räddningstjänst
 4. Alarmering och 112

Alarmering och 112

Vid en nödsituation ska du alltid kontakta SOS alarm på telefonnummer 112. Där kan du larma:

 • Ambulans
 • Brandkår
 • Polis
 • Jourhavande läkare (finns ej via 112 i Kalmar län)
 • Jourhavande tandläkare
 • Jourhavande präst
 • Giftinformationscentralen
 • Flygambulans
 • Flygräddningstjänst
 • Sjöräddningstjänst
 • Miljöräddningstjänst vid utsläpp i havet
 • Tips om smuggling
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Tala om:

 • Vad har hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Mer information finns på SOS Alarms hemsida.

Vid ström- och teleavbrott

Om telefonförbindelsen försvinner blir det problem att kontakta SOS. Det är omöjligt att förse varje hushåll med t.ex.radioapparat för reservkommunikation. Vi har därför larmtryckknappar på våra deltidsstationer i Voxtorp, Påryd och Rockneby samt på huvudbrandstationen på Kvarnholmen i Kalmar. När knappen trycks in går larmet på stationen och larmsignal ljuder och lyset tänds. SOS får inget larm förrän styrkan anländer och tar kontakt med dem via radio och först då kan SOS larma ut annan hjälp än brandkår.
 
Telia jobbar med att göra det fasta telefonnätet säkrare och förser mobilsystemet med reservkraft för att öka driftssäkerheten. Läs mer på Telias hemsida. Bor man avsides rekommenderar vi att man har en mobiltelefon med kontantkort som reserv.

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid allvarliga händelser, där allmänheten kan utsättas för fara eller där det finns behov att snabbt få ut information, finns ett särskilt varningssystem: Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Signalen är sju sekunder långa tonstötar med fjorton sekunders mellanrum. Signalen betyder:

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar och fönster
 • Slå av byggnadens ventilation 
 • Lyssna på radio, P4 och P3, för vidare information.

Tyfonerna testas

Varningssignalen i tyfonerna testas 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen Faran över kan sändas efter inträffad händelse. Signalen är en 30 sekunder lång ton.

SMS till alla vid en krishändelse

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kan nå invånare och företag snabbare med hjälp av en SMS-tjänst. Vid en krishändelse kan vi snabbt skicka ett SMS-meddelande, som når de telefonabonnemang som finns registrerade på en adress inom ett utvalt område, både privata och företag. Tyvärr kan vi inte styra utskicken så att meddelande når mobiltelefoner som befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. 

Sidan granskad 2017-04-10

 • Vattensmart
 • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.