Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Barn och utbildning
  4. Planerade skolor och förskolor

Planerade skolor och förskolor

När nya bostadsområden detaljplaneras i Kalmar avsätter kommunen tomtmark för byggande av förskolor/skolor. Produktionstiden från projektering till färdigställande är cirka 2-3 år. Under mer information i högerkanten finns bilder m.m. på de planerade skolorna och förskolorna.

Skola 
Falkenbergsskolan

9 klassrum med grupprum m.m.

Område Centralt Kalmar
Årskurs Förskoleklass - årskurs 9
Tidplan

Projektering vt-17. Färdigställda till ht-18

Förskola 
Förskolan Snurrom  4-avdelningar inklusive kök
Område  Norra Kalmar
Tidsplan  Färdigställd till januari 2018
 

 

 Skola 
Grundskola och särskola på Telemarken (Brofästet) Grundskola årskurs 4-9, samt särskola för grundsärskola och träningsskola
Område Centralt Kalmar
Årskurs Förskoleklass - årskurs 9
Tidplan Färdigställda till ht-20
 Förskola 
Förskolan Milstenen 5 avdelningar inklusive kök
Område Lindsdal
Tidplan Preliminärt färdigställd november 2018
 Förskola 
På Vallmons förskoletomt 4 avdelningar inklusive serveringskök
Område Falkenbergsområdet
Tidplan Projektering vt-17, färdigställande oktober 2018
 Förskola 
Rinkabyholm 6 avdelningar inklusive kök
Område Södra staden
Tidplan Preliminärt färdigställande augusti 2019, avvaktar detaljplan
 Förskola 
Läckeby/Åby skolan 6 avdelningar inklusive kök
Område Läckeby
Tidplan Preliminärt färdigställande februari 2019
Skola och förskola 
På Djurängsskolans skoltomt Ny 2 -parallellig skola som ersätter nuvarande Djurängsskolan samt nybyggnation av förskola med 4 avdelningar (Förskolan Djurängsbacken)
Område Djurängen
Tidplan

Projektering ht-16/ vt 17. Preliminärt färdigställande kvartal 1, 2019

Sidan granskad 2017-03-07

  • Inloggning för föräldrar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.