Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Barn och utbildning
  4. Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter i förskola och grundskola.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det innebär rätt till undervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråk i hemmet. Nationella minoriteter behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Förskolebarn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få stöd i att utveckla sin flerkulturella identitet. 

Sidan granskad 2017-03-03

  • Inloggning för föräldrar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.