Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Barn och utbildning
  4. Barn i trafiken

Barn i trafiken

Barnens säkerhet i trafiken är vuxnas ansvar. Att vistas i trafikmiljöer är en mognadsfråga som kräver både erfarenhet, uppmärksamhet och konsekvensbedömning. Ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar och tänk på att trafikmiljön ska vara säker och trygg för alla.

Barn är barn!

Barn är inte mogna att klara sig på egen hand i trafiken förrän i 12-års åldern, eftersom de oftast inte tolkar trafiksituationer på rätt sätt. Barns syn, hörsel och förmåga att göra flera saker samtidigt är begränsad och det påverkar deras säkerhet.

Barn behöver både fritid och lek, något de också har rätt till enligt barnkonventionen. Lek är nödvändig för barn, både för att det är roligt och för att det är deras sätt att utvecklas och skaffa kunskap. Om barn inte får röra sig i sin närmiljö tillsammans med andra barn och vuxna hindras de i sitt lärande.

Cykla med ditt barn i trafiken

Vad ska man göra som förälder?

Som förälder är det viktigt att minimera barns risker i trafiken vilket innefattar allt från att välja rätt bilbarnstol och cykelhjälm till att prata om vilka faror som finns. Ansvaret att låta barnet utvecklas i sin egen takt och få tillräckligt med erfarenhet av trafiken ligger på de vuxna.

Är barnen små är det viktigt att alltid göra dem sällskap i trafiken, och gärna berätta om vad som händer och hur det hänger ihop. Tänk på att uppträda på ett ansvarsfullt sätt! Cykla eller gå tillsammans och välj alltid den säkraste vägen, på samma sätt som du vill att barnet senare ska göra på egen hand.

Säker cykelhjälm är CE-märkt, täcker panna, bakhuvud och hjässa, sitter stadigt, är lätt att knäppa samt har ett grönt spänne för barn upp till 7 år

Trafiksäkerhet vid skolor

Det är viktigt med en säker trafikmiljö runt skolorna, dock blir trafiksituationen vid skolorna ofta kaotisk eftersom många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Varje bil som försvinner bidrar till en bättre och säkrare miljö kring skolorna och underlättar för de som väljer att gå eller cykla till skolan.

Det finns många fördelar med att gå eller cykla till skolan:

  • Träning i att röra sig i trafiken
  • Mindre miljöpåverkan – korta bilresor är de sämsta för miljön
  • Lära känna sitt närområde
  • Mindre begränsning i sin rörelsefrihet – barn som alltid skjutsas blir väldigt begränsade
  • Ökat välbefinnande – motion gör barnen piggare och friskare

Vandrande skolbuss

Vill du inte släppa iväg barnen själva till skolan men har inte tid att följa dem varje dag? Vandrande skolbuss innebär att föräldrar i samma närområde går ihop och turas om att gå eller cykla med barnen till skolan. Alla vinner på att fler går eller cyklar till skolan!

Säker cykel och cykelhjälm

Rätt utrustning är viktigt i trafiken, se länk i högermarginalen. Det är viktigt att vuxna kräver hjälmanvändning av sina barn, men det underlättar att föregå med gott exempel. Huvudet är det viktigaste och ömtåligaste vi har, och även små stötar kan skada huvudet.

Säker cykling kräver bra bromsar, cykelhjälm, ringklocka med mera

Reflexer

Risken att bli påkörd av en bil är tre gånger så stor när det är mörkt, därför behövs reflexer så fort det börjar mörkna. Reflexer syns bäst när de är lågt placerade och i rörelse. Det är viktigt att byta ut reflexerna med jämna mellanrum, en reflex har en livstid på ungefär tre år. Reflexvästar ger ökad synlighet och är därför extra bra att använda. Vi rekommenderar att alla som går och cyklar använder reflexväst!

Med reflex syns man på ungefär 125 meters avstånd om man möter en bil med halvljus. Med ljusa kläder syns man på 60 meters avstånd och med mörka kläder syns man först på 20-30 meters avstånd.

Teckning som visar hur långt man syns med eller utan reflex

Sidan granskad 2016-12-08

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Inloggning för föräldrar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.