Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Musik i förskoleklass Elever i idrottshall Elever i bildsal

Alla tiders skola

På Kalmar kommuns skolor arbetar fler än 600 personer för att skapa en trygg och väl fungerande verksamhet.

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor. Kalmar kommun arbetar utifrån närhetsprincipen, dvs att skolorna ska ligga närmare hemmet ju yngre eleven är, därför ligger skolor som har förskoleklass upp till årskurs sex i samhällen runt om i Kalmar kommun, medan högstadieskolorna är koncentrerade till stadskärnan eller större samhällen. En kommunal skola är ofta en bärande del i mindre samhällen.

Alla har rätt till en bra skola, oavsett eventuella behov av särskilt stöd. Kommunens skolor tar emot alla, vi gör inget åtskillnad.

Tillsammans är detta fundament för en hållbar skola i utveckling – en alla tiders skola.

Förskoleklass

Förskoleklassen är frivillig, men ändå en del av skolverksamheten.
 
Kommunen är skyldig att erbjuda barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till dess att barnet ska börja skolan.
 
Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn tas även till föräldrarnas önskemål. Förskoleklass är avgiftsfri för sexåringar upp till 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

Grundskola

Alla barn mellan sju och sexton år är skolpliktiga.

Om du önskar, kan ditt barn få börja skolan redan vid sex års ålder.

Du har rätt att välja skola, men de barn som bor i upptagningsområdet har förtur. Du kan kontakta barn- och ungdomsförvaltningen för att få veta vilken skola ditt barn tillhör. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Föräldrarna har inte heller några kostnader för läromedel, skolmåltider eller hälsovård.

Skolskjuts är också kostnadsfri om föräldrarna inte valt annan skola än den närmaste. Rätt till skolskjuts har dock begränsningar. Kostnadsfri skolskjuts ordnas av kommunen med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i åldrarna 6-12 under den skolfria delen av dagen och under loven. Verksamheten kompletterar skolan.

Sidan granskad 2017-04-29

Skola och förskola i Kalmar

Barn- och ungdomsförvaltningen
Skeppsbrogatan 55, Box 951
391 29 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta
Södermöre kommundelsförvaltning
Expedition
Harbyvägen 3
388 32 Ljungbyholm
Tel: 0480-45 29 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Förvaltningschef Södermöre kommundel
Lena Thor
Tfn 0480-45 29 01

Kommundelsutvecklare
Hanna Ivarsson
Tfn 0480-45 29 00

Verksamhetsutvecklare
Martin Westbrandt
Tfn 0480-45 29 04

Förvaltningsekonom
Maria Engblom
Tfn 0480-45 29 02

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Välja skola

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.