Central elevhälsa

Gemensamma resurser

Hörselpedagog
Kuratorer
Psykologer
Samordnande skolsköterska
Samordnare för barn i behov av särskilda insatser
Skolläkare
Specialpedagoger
Synpedagog

Elevhälsan rör alla elever - men alla behöver den inte lika mycket. Oavsett vilken kommunal för- eller grundskola du går i har du som är mellan 1-16 år rätt att utnyttja elevhälsans resurser och kompetenser.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna finns det tillgång till skolläkare och skolsköterska. Dessutom har eleverna tillgång till psykolog och kurator, och det finns tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Övergripande mål för elevhälsa inom barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundel är:

  • att främja lärande
  • att undanröja hinder för lärande
  • att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Sidan granskad 2017-03-09

Elevhälsa

Samordnare för barn i behov av särskilda insatser
Åse Porsefjord
0480-45 30 95

Psykologer
Lena Jonsson
0480-45 30 12
Anna-Lena Ekholm
0480-45 30 15
Eva Fristorp
0480-45 30 24
Maria Salomonsson
0480-45 30 13

Skolöverläkare
Karin Linge
0480-45 30 21

Samordnande skolsköterska
Malou Axelsson
0480-45 33 09

Synpedagog
Eva-Maria Emilsson-Rütting
0480-45 22 20

Hörselpedagog
Eva Alfredsson 
0480-45 30 26


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.