Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Barn och utbildning
 4. Förskola 1-5 år
 5. Frågor och svar om förskola

Frågor och svar om förskola

Frågor om förskola

 • Mitt barn är inte på förskolan under sommaren - varför får jag faktura?

  Avgiften för förskola och fritidshem fördelas över årets alla tolv månader. Det innebär att även om ditt barn inte vistas i förskolan (eller på fritids) under en sommarmånad så kommer du att få faktura.

  Läs mer: http://kalmar.se/Invanare/Barn-och-utbildning/Avgifter--Maxtaxa/

 • Hur anmäler jag mitt barn till förskola?

  Du anmäler plats i någon av Kalmar kommuns förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg genom att antingen använda vår e-tjänst  eller så kan du vända dig direkt till den förskola där du vill placera ditt barn så kan de hjälpa dig.

  Vill du däremot ansöka om plats på fristående förskola gör du detta direkt till den verksamhet du är intresserad av.

 • Jag har fått en faktura på barnomsorg retroaktivt – varför?

  Vi genomför kontroll mot Skatteverkets inkomstuppgifter en gång per år. Belopp som över- eller understiger 500 kronor resulterar i faktura eller återbetalning.

  Kontrollen sker i januari varje år och då kontrolleras inkomståret två år tidigare (kontrollen 2017 gäller alltså inkomståret 2015 enligt skattemyndighetens taxerade inkomst).

  Du hittar vilka regler som styr avgiftens storlek i tillämpningsföreskrifterna på sidan Avgifter/Maxtaxa:
  http://kalmar.se/Invanare/Barn-och-utbildning/Avgifter--Maxtaxa/

  Har du frågor om fakturan ska du kontakta berörd förskolas expedition. Endast den enhet som skickat fakturan kan svara på frågor om denna.

 • Kan vi få barnomsorg på natt, kvällar, helger?

  För dig som har ett arbete, som innebär att du har behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger, erbjuder Kalmar kommun barnomsorg på fyra förskolor i kommunen. Ta kontakt med den förskola som ligger bäst till för att få information om när ditt barn kan tas emot i verksamheten. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger vänder sig till dig som har barn mellan 1 och 12 år.

  Förskolan Lindö, Lindövägen 3, 392 35 Kalmar, tfn 0480-45 32 70

  Förskolan Smedby , Odlingsvägen 3, 394 71 Kalmar, tfn 0480-45 20 30

  Förskolan Ögonstenen, Koltrastvägen 15, 393 59 Kalmar, tfn 0480-45 30 51

  Förskolan Vallmon, Sturckvägen 2, 392 44 Kalmar, tfn 0480-45 33 83

 • Är det lång kö för att få plats?

  Vi garanterar att ditt barn får plats inom fyra månader någonstans i kommunen.

  Det finns ingen gemensam kö i Kalmar. Vänd dig direkt till den förskola som du vill att ditt barn ska placeras på och hör efter om de kan erbjuda plats inom fyra månader. Skolsekreteraren på förskolan kan även upplysa om hur det ser ut på övriga förskolor.

 • Hur säger vi upp vår barnomsorgsplats?

  Du måste säga upp platsen skriftligt vilket kan ske antingen via vår e-tjänst som du hittar via denna länk www.kalmar.se/sjalvservice eller så kan du också vända dig direkt till den förskola där ditt barn är placerat för att få hjälp.

  Tänk på att säga upp platsen minst två månaders i förväg. Avgift tas alltid ut under uppsägningstiden.

 • Hur ändrar vi vårt barns vistelsetid?

  Om du har e-legitimation kan du använda vår e-tjänst till barnomsorgen för att ändra schema. Klicka på "Självservice" på toppen av sidan.

  Om du inte har e-legitimation kan du fylla i blankett, som också går att hitta under "Självservice". Notera att blanketten ska skickas till den förskola barnet är placerat på.

 • Vilka avgifter gäller för barnomsorg i Kalmar?

  Avgiften är en fast månadsavgift som fastställs oberoende av hur många dagar barnet varit närvarande. Avgiften tas ut tolv månader per år.

  Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta barnet i familjen, det vill säga det yngsta barnet räknas som barn 1.

  Avgiften bestäms av storleken på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst dividerat med 12) oberoende av om barnen är gemensamma eller ej.

  Läs mer på: http://kalmar.se/Invanare/Barn-och-utbildning/Avgifter--Maxtaxa/

Sidan uppdaterad 2014-01-22

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.