Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Barn och utbildning
  4. Förskola 1-5 år

Förskola 1-5 år

Barnomsorg på kväll, natt och helg

Gäller barn i åldern 1-12 år.

Lysmasken på Ögonstenens förskola i Norrliden
(Förskolan Ögonstenen) 

Lyktan på Smedängens förskola i Smedby
(Förskolan Smedby)

Aftonstjärnan på Förskolan 
Lindö i centrala Kalmar
(Förskolan Lindö)

Nattljus på förskolan Vallmon vid Falkenbergs sporthall 
(Förskolan Vallmon)

Förskolebarn med förskollärare Förskolebarn i vinterlek

Alla tiders förskola

På Kalmar kommuns förskolor arbetar fler än 500 personer för att skapa en trygg och väl fungerande verksamhet. Tillsammans har dessa medarbetare en mycket stor och varierad kompetens för att möta en mångfald av behov hos barnen.

Kalmar kommuns förskolor finns i hela Kalmar kommun, nära där barnen bor. Alla barn har rätt till en bra förskola. Kommunens förskolor tar emot alla, vi gör inget åtskillnad. Kalmar kommun har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader, det åtagandet lever vi också upp till.

Tillsammans är detta fundament för en hållbar förskola i utveckling – en alla tiders förskola.

Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1- 5 år.  Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Förskolan har sedan hösten 1998 en egen läroplan (Lpfö98).

Anmälan om behov av barnomsorg görs lämpligen via den e-tjänst som finns tillgänglig på denna sida - antingen vi länken "E-tjänster" till vänster eller via länken som finns under "Mer information" till höger. Det är viktigt att anmälan görs i god tid. Inom fyra månader efter anmälan ska barnet erbjudas plats i förskola eller familjedaghem.

Förskolorna har öppet hela året och under större delen av dagen. Öppethållandet kan anpassas till barnens behov och till föräldrarnas arbetstider/studietider.

Alla barn mellan ett och fem år har rätt till förskoleverksamhet. För barn med hemmavarande föräldrar är rätten begränsad till 15 timmer per vecka.

Allmän förskola

Från och med hösten 2010 infördes allmän förskola för barn mellan tre och fem år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid. Rätten till allmän förskola infaller fr o m höstterminsstarten det år barnet fyller tre år.

Sidan granskad 2017-03-09

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.