Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Barn och utbildning
  4. Avgifter/Maxtaxa

Avgifter/Maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst, den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett ”avgiftstak” som är indexreglerat och förändras varje år. Den högsta inkomsten som avgiften baseras på är 2017 45 390 kr per månad.

Avgiftsnivåer 2017

 
Förskola och pedagogisk omsorg
AvgiftstakDock högst 
Barn 1 3 % av hushållets bruttoinkomst  1362 kr  
Barn 2 2 % av hushållets bruttoinkomst 908 kr   
Barn 3 1 % av hushållets bruttoinkomst 454 kr   
Barn 4 Ingen avgift 0 kr   
 
Fritidshem och pedagogisk omsorg
AvgiftstakDock högst 
Barn 1 2 % av hushållets bruttoinkomst  908 kr  
Barn 2 1 % av hushållets bruttoinkomst 454 kr   
Barn 3 1 % av hushållets bruttoinkomst 454 kr   
Barn 4 Ingen avgift 0 kr   

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar):              50 kr 
Halvdag (5 timmar eller mindre):   25 kr

 Avgiften inkluderar mat, material och utflykter. 


Information

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Detta kan göras direkt via länken "Barnomsorgens e-tjänster" till höger. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Allmän förskola

Från och med höstterminen barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Då har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan (under bestämda tider).
För de som behöver andra tider eller mer tid reduceras den vanliga avgiften med 33%.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information. Kontakta förskolechefen på din enhet.

Sidan granskad 2016-12-14

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


  • Inloggning för föräldrar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.