Tyck till

Stäng

Hoppsan! Din webbläsare stöder inte Java-script, eller har det blockerat. Därför kan du inte fylla i det här formuläret.  Kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter så får du hjälp.

Kontaktcenter
Stadshuset, Östra Sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Jobba hos oss
  4. Personalfakta

Personalfakta

Kalmar kommun är en stor och växande arbetsplats. Här nedan hittar du korta fakta om våra medarbetare.

Antal anställda

Hos oss finns ca 5 100 medarbetare vilket motsvarar ca 7, 5 % av vår kommuns totala befolkning.

Frisknärvaro

Våra medarbetare blir allt friskare och antalet sjukskrivna har minskat stadigt under flera år. Under 2015 hade 30 % av våra anställda noll sjukdagar.

Ledarskap

Kalmar kommun har cirka 200 chefer. Vi satsar på ledarutveckling och erbjuder varje år ett ledarprogram med utbildningar för både blivande, nya och mer erfarna chefer.

Åldersfördelning

Medelåldern för våra medarbetare är 45,9 år. 700 av kommunens medarbetare har fyllt 60 år

Könsfördelning

Merparten, 78 %, av våra medarbetare är kvinnor.

Kulturell mångfald

Av våra medarbetare hade 8,9 % utländsk bakgrund år 2014. Med utländsk bakgrund menas de som är födda i annat land och de som har fötts i Sverige av två utrikesfödda föräldrar. Antalet anställda med utländsk bakgrund har ökat inom alla personalgrupper sedan 1995 och det är kommunens mål att som arbetsgivare spegla den kulturella mångfald som finns i vårt samhälle idag.

Framtiden

I takt med att kommunen blir större och behovet av god kommunal service ökar kommer också vi att behöva växa. Ser vi till de närmaste 10 åren kommer Kalmar kommun att behöva närmare 4 000 nya medarbetare. Att arbeta för välfärden i kommunen är därför ett riktigt framtidsjobb.

Källa: Kalmar kommuns personalöversikt 2015 (se länk i höger kolumnen).

Sidan granskad 2017-02-27

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.