Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Stadsbyggnadspris

Kalmars stadsbyggnadspris

Vi är stolta över och vill uppmärksamma den byggda miljön i Kalmar. Därför delar samhällsbyggnadsnämnden årligen ut ett stadsbyggnadspris till ett byggnadsverk – eller insatser för främjande av stadsbyggnadsfrågor – som gett den byggda miljön i Kalmar kommun ett värdefullt tillskott och som har färdigställts under de senaste åren.

Renoveringen av Kalmar domkyrka fick stadsbyggnadspriset 2014.

Kriterier

Kriterier för nominering och vinst är bland annat:

  • God byggnadsvård – varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av ett äldre byggnadsverk.
  • God arkitektur – en innovativ byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.
  • Hållbar livsmiljö – byggnadsverk, anläggning eller annat som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Observera att byggnadsverket/insatsen ska ha färdigställts under de senaste åren.

Nominerade 2016

Sista datum att nominera till 2016 års pris var 16 maj.
Du hittar hela listan över nominerade i vänstermenyn.

Vinnare av Kalmars stadsbyggnadspris 2016

De tre slutfinalisterna blev Hagby Kyrka, Kalmar Sjömanshem och Valnötsträdet. Vinnare av priset blev Valnötsträdet.

Från vänster Mattias Adolfson, ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden, Carl-Johan Glebe och Åke Brisvall.

Motivering
Ett uppmärksammat projekt som följer en Kalmartradition, där nya värden tillfogas, berikar och förnyar. Ett projekt som väl tar till vara på platsens och byggnaders unika karaktär.

En byggherre som med stort intresse och engagemang förverkligat en tanke, en möjlighet att ge byggnaderna nya möjligheter på platsens och byggnadernas villkor.

Ett projekt som tillsammans med Kalmars unika historia lyfter gamla stadens historia, konstnärliga möjligheter tillsammans med byggnadsantikvarisk utgångspunkt tillfört Kalmar en plats att vistas och bo på.

Om Priset

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 2011. Alla kan nominera till priset. Föreslagen pristagare utses sedan av en jury bestående av samhällsbyggnadschefen, samhällsbyggnadsnämndens ordförande och stadsarkitekten. Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagaren. 

Du kan läsa mer om tidigare års pristagare i vänstermenyn.

 

Sidan granskad 2017-02-03

Björn Strimfors

Stadsarkitekt och Bygglovschef
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 53
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.