Medborgardialog om ny bad- och friskvårdsanläggning

Under våren 2017 har vi arbetat med dialoger kring den nya bad- och friskvårdsanläggningen.

De som deltagit i dialogerna är föreningar, allmänhet, landsting och skola. Vi har även haft workshops med kultur- och fritidsnämnden och Äventyrsbadets personal samt studiebesök och tyck till funktion på hemsidan. 

Intresset från almänheten har varit mycket stort och många har lämnat förslag i de olika brevlådorna som sattes upp på olika platser i kommunen. Totalt lämnades 550 svarslappar in i medborgardialoger och brevlådor där 649 förslag ligger till grund för resultatet!

 Tack för ert deltagande!

 Så här tyckte allmänheten 

Allmänhetens önskemål är i första hand äventyr och familjebad följt av avslappning, rekreation, träning och motion samt gemensamma ytor. Anläggningen ska fungera för olika verksamheter som till exempel undervisning, avslappning/rekreation, motion, äventyrsbad och friskvård/rehabilitering samt vara tillgänglighets och handikappanpassad.

 Så här tyckte föreningarna 

Föreningarna önskar en bassäng med en grund och en djup del där den djupa delen bör vara 4 meter samt tränings och tävlingsbanor, dessa kommer kunna inrymmas i 50 metersbassängen. Det finns också behov av en rehabbassäng med en varmare del, sluttande botten och lyftanordning där den omgivande miljön bör vara lugn och rofylld utan höga ljud.

Det sammanlagda resultatet och verksamhetsbehovet

Resultatet visar att de sammanlagda behoven i en ny bad- och friskvårdsanläggning är minst två stycken undervisningsbassänger, varav en varmvattensbassäng eller en avdelningsbar multibassäng på 25 m. En äventyrsdel och en träningsdel med gym samt bastu och relax.

Omgivning 

En väl genomtänkt planering och transporter med kollektivtrafik är viktigt för flera olika målgrupper.  Ett önskemål är att den nya bad- och friskvårdsanläggningen även ska fungera som mötesplats med café, restaurang och konferensdel. Den sammanfattade visionen är en hållbar verksamhet som erbjuder rekreation, motion och friskvård, tillgänglig för alla.

nysimhall

nysimhall

Sidan uppdaterad 2017-05-03

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.