Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Översiktsplanering
  5. Översiktsplan Unika Kalmar

Översiktsplan Unika Kalmar

Kalmars översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013.

Översiktsplanen finns till höger både som helt dokument och uppdelad i fem delar:

  • Del ett: Kalmar på djupet
  • Del två: Så här ser vi framtiden och Mer Kalmarsund
  • Del tre: Mer Möre
  • Del fyra: Mer Stadsliv
  • Del fem: Klimat och energi och allmänna intressen

Till översiktsplanen hör också bland annat en miljökonsekvensbeskrivning.

Framsida på översiktsplanen Unika Kalmar

Sidan granskad 2017-01-10

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.