Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Stadsutveckling
 4. Översiktsplanering
 5. Fördjupat om Södra staden

Södra staden

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är antagen

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 att anta den fördjupade översiktsplanen för Södra staden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Protokollet är justerat och anslogs på kommunens anslagstavla den 9 mars 2015.

Med Södra staden vill vi skapa en ny stadsdel där befintliga Rinkabyholm och den tillkommande delen upplevs sammanhängande med en gemensam central kärna. Naturen i området erbjuder värdefulla möjligheter att vävas in i den nya bebyggelsen. Omgivande landskap med kontakt till kust och skärgård öppnar goda förutsättningar för attraktivt boende.

Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen kan sammanfattas i fyra punkter:

 • Variera upplåtelseform, storlek och typ i tillkommande bostäder för att göra det möjligt för olika människor att flytta hit och för fler att bo kvar under livets olika skeden.
 • Knyta samman Södra staden med omkringliggande natur- och rekreationsområden genom förbättrad tillgänglighet och förstärka kopplingen till Kalmar.
 • Koppla Rinkabyholm med den utökade stadsdelen genom att omvandla befintliga E22 till stadsgata.
 • Skapa en stadsdelskärna med service-, verksamhetsmöjligheter och ett nytt skolområde med idrottshall och bibliotek

Sidan granskad 2017-02-03

Eva-Lena Larsdotter

Projektledare
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 62
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

 • Vill ni bli familjehem?
 • Vattensmart
 • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.