Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Översiktsplanering
  5. Fördjupat om Norrliden

Norrliden Strand

Fördjupad översiktsplan för Norrliden Strand

Arbetet med Kalmars nya stadsdel vid havet, Norrliden Strand, påbörjades för snart tre år sedan. Det har nu resulterat i en fördjupad översiktsplan för hela Norrliden. Du hittar den i länkarna till höger.

Tanken är att skapa fler möjligheter för bad och avkoppling och öka möjligheten att nå kusten. Genom att Norrliden utvecklas med ett starkt stadsdelscentrum, intressanta målpunkter och tydliga kopplingar till kusten ökar attraktionskraften i hela norra Kalmar.

I stadsdelen finns unika kvaliteter. Det är en mångkulturell miljö med ung och blandad befolkning. Inom planområdet bor drygt 7 000 människor, vilket är ungefär en femtedel av Kalmar tätorts invånare.

Sidan granskad 2015-01-05

Elena Bäcklund

Planeringsarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 85
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.