Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Översiktsplanering
  5. Fördjupat om Kvarnholmen

Förädla unika Kvarnholmen

Kommunfullmäktige antog en fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen i slutet av 2011. Här kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen. Genom länken till höger kan du hämta hem hela dokumentet.

Avsikten är att det nya dokumentet ska ligga till grund för allt framtida utvecklingsarbete avseende Kalmar stadskärna.

Vi vill bland annat lyfta det som gör Kvarholmen unik. Blandningen av av en grön kuststad med ett folkrikt stadsliv i en historisk miljö.

Vi vill att Kalmar och Kvarnholmen ska fortsätta att erbjuda en rik livskvalitet till våra invånare. Vi vill också att Kvarnholmen ska ha så unika och attraktiva kvaliteter att människor som bor någon annanstans vill resa hit enbart för att ta del av kvaliteterna.

Vi föreslår att händelsefattiga områden utvecklas med nya byggnader, platser och funktioner som ger ett stadsliv. När vi bygger strävar vi efter en blandad stadsbebyggelse så att stadskärnan får liv under fler timmar av dygnet.

Det finns parkeringsplatser vid vattnet som skulle kunna användas på bättre sätt. Stationsområdet går att utveckla. Fredriksskans är en spännande plats där mycket kan hända. Idrott och Linnéuniversitetet tillsammans med bostäder kan forma platsen till något helt nytt.

FÖP Kvarnholmen Omslag

Sidan granskad 2015-08-17

Eva-Lena Larsdotter

Projektledare
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 62
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.