Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Översiktsplanering

Översiktsplanering lägger grunden

Översiktsplanen beskriver en vision för kommunens utveckling. Den visar i stora drag hur mark och vatten kan användas i framtiden och hur bebyggelse kan utvecklas och bevaras.

Kalmar kommun har tagit fram en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 17 juni 2013. Du hittar den till vänster i menyn under Översiktsplan Unika Kalmar. Avsikten med planen är att ge stöd för mer detaljerad planering, men tanken är också att översiktsplanen ska fungera som vägledning för invånare och företag i kommunen.

Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. Den är ändå ett tungt beslutsunderlag eftersom den förankrats i en planeringsprocess med samråd och bred insyn. Man kan säga att den utgör kommunens helhetssyn och därför läggs till grund för en hel rad andra beslut.

Tidshorisonten i översiktsplanen är minst 10 år.

Fördjupningar görs löpande

I vissa lägen kan man behöva göra en mer detaljerad plan över ett område än det som finns i översiktsplanen. Om det är ett geografiskt avgränsat område så gör man en Fördjupad översiktsplan (FÖP), för exempelvis en mindre ort på landet eller en del av staden. Om man ska planera strategi för en enstaka fråga som berör hela kommunen kallas det Tematiskt tillägg till översiktsplanen.

En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg innehåller mer detaljerade viljeyttringar och anvisningar till vägledning inför kommande beslut, till exempel detaljplaner och bygglov. I Kalmar har vi till exempel gjort fördjupade översiktsplaner för Kvarnholmen, Norrliden Strand och Södra staden.

Pappa med barn på grusväg

Sidan granskad 2017-02-28

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.