Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Stadsutveckling
 4. Namnsättning av gatunamn

Namnsättning av gatunamn efter nu levande personer

Gatunamn är något vi använder i vardagen utan kanske reflektera över varifrån namnen är hämtade. Det kan vara från fornminnen, geografiska företeelser, gårdar och ibland också från personer. Alice Babs, Nanne Bergstrand, Gunilla Skyttla och Skotte Linde är några exempel på personer som fått en gata i Kalmar uppkallad efter sig. Nu kan du skicka in förslag på personer som du tycker ska få sitt namn på en gata i Kalmar.

Vem kan nomineras?

Syftet är att uppmärksamma personer som på olika sätt bidrar till att utveckla och marknadsföra Kalmar.

 • Gatunamnen ska vara enkla samt lätta att uppfatta, stava och uttala.
 • Insatserna bör ha skett under längre tid eller vara av bestående karaktär.
 • Personen ska på ett påtagligt sätt ha bidragit till Kalmars utveckling, till exempel genom att främja företagande, föreningsliv, kultur eller idrott.
 • Personen ska ha gjort Kalmar känt på ett positivt sätt utan att det kan inordnas ovanstående punkt.

Hur görs sedan valet?

Stadsingenjören tar fram förslag på tänkbara personer utifrån de nomineringar som kommit in. Sedan är det kommunstyrelsen som fattar beslut utifrån förslaget.

Gatunamn 2016

2016 var det Per Jarlbo och Vicky von der Lancken som fick gator uppkallade efter sig. Båda två har betytt mycket för kulturen i Kalmar kommun och båda har kopplingar till Krusenstiernska gården

Tidigare vinnare

Namn År
Jussi Gröhns väg 1993
Skotte Lindes gata 2007
Gunilla Skyttlas gata 2007
Raine Navins gata 2007
Hans Villius gata 2007
Alice Babs gata 2007
Lech Walesas gata 2007
Ciddens väg 2008
Ingvar Kamprads väg 2008
Nanne Bergstrands gata 2008
Gizela Pallays gata 2008
Olof Johanssons gata 2009
Jeanette Erlandssons gata 2009
Tomas Arvidssons gata 2010
Agneta Blahds plats 2010
Kay Wieståls gata 2011
Ronny Nilssons gata 2013
Vicky von der Lancken 2016
Per Jarlbo 2016

Sidan granskad 2017-01-10

Jan G Nilsson

Stadsingenjör
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 03 40
Fax: 0480-45 04 29
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 • Vill ni bli familjehem?
 • Vattensmart
 • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.