Bredband via fiber

Närbild fiberkablar

Varför ska jag ha bredband via fiber?

De bredband som idag levereras via kopparnäten (ADSL och VDSL) är högst begränsade. Fördelen med dessa är att de använder det befintliga telenätet. ADSL är och förblir en tillfällig lösning på grund av den begränsade kapaciteten i kopparkabeln. Ett stort problem är också att kapaciteten snabbt sjunker med avståndet till telestationen. I fiberoptiken finns en lösning som är framtidssäker och betydligt mindre avståndsberoende än ADSL.

Vad är fiber?

Fiberoptiska kablar började byggas på 1970-talet. De är sedan länge den normala tekniken för telefoni och datatrafik över långa avstånd. Det är nästan bara i de lokala telefonnäten från telestationerna ut till abonnenterna som den gamla tekniken med kopparkabel ännu finns kvar. Idag har fiberoptiska nät blivit så billiga att det är ekonomiskt möjligt att bygga bort även den sista sträckan kopparkabel.

Eftersom informationen i fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler är det oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas den inte alls av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från andra oväder och skaderisker. Kapaciteten är nästan obegränsad. Dagens fibernät klarar över 1 000 megabit per sekund både till och från användaren. Livslängden på fiberkabeln är minst 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel kan blåsas in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som kräver ännu högre överföringshastigheter är det bara utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut.

Men mobilt bredband då?

Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Kapaciteten delas mellan de som är uppkopplade och hastigheten blir lägre om du är mer än cirka 500 meter från masten. Radiotekniken är dessutom väderkänslig. 4G kommer med all sannolikhet aldrig att byggas ut där inte ens 3G finns idag. Trådlös teknik är fantastisk för mobilitet, men förutsätter ett bra nät bakom. Fiber till huset och trådlöst i huset, är det bästa av båda världarna.

 

Sidan granskad 2017-02-03

Annika Fonseca

Projektledare/Bredbandssamordnare
Kommunledningskontoret
Tel: 0480-45 00 52
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.