Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Stadsutveckling
 4. Statistik
 5. Frågor och svar om statistik

Frågor och svar om statistik

Vanliga frågor

 • Jag har läst att 40 procent av de unga flyttar från länet, stämmer det?

  Nej, år 2011 var det 14 procent av de unga länsborna mellan 19-24 år som flyttade ut från Kalmar län. Däremot var det 36 procent av de runt 7 440 som flyttade från Kalmar län 2011 som var mellan 19 och 24 år.

 • Vid vilken tidpunkt hade Kalmar kommun och Växjö kommun lika många invånare?

  Enligt den indelning av kommunerna som gäller i dag hade Kalmar kommun och Växjö kommun ungefär lika många invånare år 1963. Då hade Kalmar 48 653 invånare och Växjö kommun 48 709 invånare. I dag, 2011, har Växjö kommun fler invånare än Kalmar kommun. Växjö kommun har 83 710 invånare och Kalmar kommun 63 055 invånare.

 • Vilka är de största branscherna i Kalmar kommun?

  Här kan det bero på vad man menar med största: antal sysselsatta, förädlingsvärde, omsättning osv. Graufman Reje management gjorde en studie av näringslivet 2010. Där slår man fast att företagstjänster är den största branschen sett till både förädlingsvärde och antal anställda. Tittar man på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken som SCB tar fram är vård- och omsorg, handel samt utbildning de branscher (enligt branschindelning på grov nivå) med flest antal sysselsatta i kommunen.

 • Hur många flyttar till och från kommunen under ett år?

  Under år 2011 flyttade ungefär 3 720 personer till Kalmar kommun medan ungefär 3 540 flyttade härifrån. Skillnaden mellan antalet in- och utflyttare, det vi kallar flyttnetto, var ungefär 180 personer. Det långsiktiga mönstret är att vi har betydligt fler inflyttare än utflyttare gentemot både Kalmar län och utlandet. Samtidigt tappar vi invånare mot framförallt storstadslänen. Förutom de 3 720 som flyttade till kommunen 2011 och de 3 540 som flyttade härifrån är det många flyttar inom kommunen. 2011 var det cirka 6 450 personer som flyttade inom Kalmar kommun.

 • Vilken del av kommunen är biltätast?

  Flest bilar i trafik år 2011 fanns i Lindsdal följt av Johannesborg, Tegelviken och Sandås samt Smedby. Men här är det viktigt att tänka på att områdena är olika stora befolkningsmässigt. Biltätheten (bilar per 1 000 invånare) är högst i Rockneby, Drag och Revsudden (503) följt av Vassmolösa och Hagby (479). Det kan finnas många olika orsaker till att bilinnehavet varierar mellan olika områden bl.a. på var i kommunen området ligger, hur åldersstrukturen i området ser ut osv. Bilinnehavet säger inte något om hur ofta man använder bilen.

 • Vilken del av kommunen växer mest?

  Här blir resultatet olika beroende på hur man definierar de olika områdena. Pratar man t.ex. bara om tätorten kanske utvecklingen ser ut på ett sätt och pratar man om tätort med omgivande landsbygd kanske utvecklingen ser ut på ett annat sätt. Vi har delat in kommunen i 23 områden. Ett område är antingen en by med omgivande landsbygd eller en stadsdel. Det största området sett till antal invånare är Lindsdal med ungefär 6 200 personer och Halltorp är det minsta med ungefär 680 invånare.

  Under 2011 växte befolkningen med 91 personer i Krafslösa och Vimpeltorpet. Befolkningen växer också mycket i Funkabo och Berga (49 personer) samt i Lindsdal (35 personer). Men eftersom områdena är så olika stora invånarmässigt, kan man för att jämföra ökningen även titta på den procentuella ökningen. Även då hamnar Krafslösa och Vimpeltorpet i topp med en ökning på sju procent, följt av Funkabo och Berga (två procent) Bergavik, Björkenäs och Björkudden (en procent) samt Trekanten (en procent).

  Dessa siffror visar inte om det handlar om personer som har flyttat inom kommunen till de aktuella området, om det är personer som flyttat hit från en annan kommun eller från utlandet eller om födelsetalen i området är höga. Det kan också vara skillnader mellan ett år och ett annat, därför kan en längre period, exempelvis fem år, vara ett bättre sätt att mäta befolkningsutvecklingen.

 • Ibland ser jag att man använder olika siffror för att beskriva antalet studenter i Kalmar. Hur kan det vara så?

  Man får olika siffror beroende på om man studerar alla studenter på Linnéuniversitetet (oavsett om de läser på plats i Kalmar eller Växjö eller om de studerar på distans) eller om man räknar de som bara läser på distans eller på plats med Kalmar som studieort. Beroende på om man studerar studenter vid en viss tidpunkt, termin, läsår eller kalenderår får man olika siffror.

  Universitetet får betalt efter hur många helårsstudenter och hur många helårsprestationer de har. En helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår och en helårspresentation motsvarar en student som når godkända resultat för ett läsårs heltidsstudier, i dag 60 högskolepoäng. Därför använder universitetet ofta helårsstudent som begrepp när antal studenter presenteras.

  År 2011 hade Linnéuniversitetet 15 559 helårsstudenter. Höstterminen 2011, 1 juli–31 december, fanns det ungefär 25 000 olika individer som studerade antingen i Kalmar, Växjö eller på distans. Under samma tid räknade universitetet med att ungefär 5 300 personer studerade på plats i Kalmar.

 • Stämmer det verkligen att 643 personer gifte sig under 2010? Udda med en udda siffra!

  Ja, det stämmer att det var 643 personer som gifte sig 2010 (327 män och 316 kvinnor). Den övervägande orsaken till att antalet män och kvinnor skiljer sig åt är att SCB enbart räknar de personer i paren som är folkbokförda i Sverige. En av parterna kan alltså vara utländsk medborgare och räknas därför inte i statistiken.

Sidan uppdaterad 2013-06-10

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.