Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel (22 procent) på landsbygden. Det är med andra ord en betydande andel av befolkningen. Därför är landsbygdens utveckling viktig för oss.

Kalmar är en livskraftig variationsrik kommun med fantastiska landsbygder. Vi arbetar aktivt med att hela kommunen ska leva och vara attraktiv för invånare, företag, besökare och inflyttare. Landsbygd och stad hänger ihop och närheten till båda är något som stärker livskvaliten och skapar förutsättningar för tillväxt. Kalmar kommuns landsbygd har ett rikt närings- och föreningsliv med god tillgång till service som till exempel skolor och mataffärer.

Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och för att stärka kommunens attraktionskraft. Tillsammans med invånare, föreningar, företag och andra aktörer arbetar Kalmar kommun med lokala utvecklingsplaner som utgår från platsens förutsättningar och behov. Andra viktiga områden är arbetet med fiber, stärkt service, kommunikationer och mötesplatser. 

Sidan granskad 2016-06-28

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.