Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Internationellt arbete

Internationellt arbete

Internationella kontakter har blivit allt viktigare i Kalmar kommuns arbete. Vi arbetar internationellt för att stärka Kalmar i en ständig mer globaliserad värld.

Flera uppgifter som tidigare löstes lokalt har idag internationella kopplingar och många politiskt övergripande beslut är förflyttade från den nationella nivån till den internationella. Det långsiktiga målet är att stärka samarbetet mellan nationerna för att skapa fred, och genom att samarbeta med andra kan vi i Kalmar kommun både lära och bidra. Detta gäller även i arbetet med det hållbara samhället där ett internationellt samarbete ofta är det bästa sättet att arbeta.

Kalmar har länge varit Sverigeledande på den internationella arenan och ser det internationella arbetet som ett viktigt redskap för utveckling av kommunen. Genom inträdet i EU har också en hel del av finansieringsmöjligheterna flyttats till den internationella arenan och Kalmar har mycket framgångsrikt initierat, sökt finansiering och lett ett stort antal utvecklingsprojekt. Detta har gett många i kommunen möjligheter att lösa sina lokala utmaningar, bli en del i internationella nätverk och stärka sin kompetens.

 

Utvecklingsledare internationella frågor

EU-medlemskapet innebär bl.a. att Sverige precis som alla andra EU-länder bidrar med stora summor till EU:s program. Genom olika projekt inom dessa program ska EU:s mål och visioner uppnås. En huvuduppgift för utvecklingsledaren för internationella frågor är att informera kommunledning, förvaltningar och bolag om vilka möjligheter som finns att förbättra det kommunala utvecklingsarbetet genom projektsamarbete inom dessa program och fonder.

För att kunna skapa god kontinuitet i samarbetet är det också utvecklingsledarens uppgift att delta i och upprätthålla kommunens internationella nätverk.

Strateg EU/internationella frågor för internationella frågor deltar också aktivt projekten, ibland också som projektledare.

Sidan uppdaterad 2016-08-29

Anders Almqvist

Strateg EU/internationella frågor
Östra Sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 94
Mobil: 070-373 13 14
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Margita Ivholm

Administratör
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 95
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.