Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Integration
  4. Flykting & integration

Flykting & integration

Flykting & integration arbetar i huvudsak med mottagning av flyktingar till kommunen. Utöver det praktiska arbetet med flyktingmottagning arbetar enheten även med övergripande integrationsutvecklingsfrågor som berör kommunen i sin helhet samt med uppföljning av kommunens integrationshandlingsplan 2016-2020.

I vårt introduktionsprogram finns bostadsberedskap och socialt stöd, svenskundervisning, introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, praktiskt stöd vid bosättning samt olika kultur- och föreningsaktiviteter. Vi samarbetar nära med KomVux och Arbetsförmedlingen i introduktionen samt deltar i olika projekt. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kalmarsunds Gymnasieförbund har vi en lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare.

Det övergripande integrationsarbetet går ut på att både initiera nya projekt och insatser men även stödja och vidareutveckla befintliga integrationsprocesser som pågår både i kommunen och i samhället.

Vikten av att påbörja med integrationsarbetet tidigt är något som kommunen värdesätter högt och därför erbjuder kommunen lättare svenskundervisning samt samordning av aktiviteter till de boende på flyktingförläggningar som ligger i kommunen.

Att ta emot flyktingar är en internationell solidaritetshandling och rätten att söka asyl finns reglerad i internationella konventioner samt i vår egen utlänningslagstiftning. Det kommunala flyktingmottagandet infördes 1985 och Kalmar kommun har sedan dess haft ett flyktingmottagande. 

Sidan granskad 2016-05-09

Flykting & integration

Besöksadress: Trädgårdsgatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 09 21
Fax: 0480-45 09 38
Visa på karta

Lars-Ove Angré
Flyktingsamordnare
Tel: 0480-45 09 26
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Öppettider

Måndag 13.00–17.30

Tisdag–Torsdag 10.00–16:00

Fredag 10.00–14.30

Lunchstängt 12.00–13.00


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.