Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Integration

Integration

Kalmar kommun ska vara en öppen plats, där individen har möjligheter att bosätta sig, utbilda sig, arbeta, driva företag och ingå i föreningslivet och samhället oberoende av ursprung, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

Som en öppen kommun välkomnar vi alla som vill vara en del av oss. Kommunens nya invånare är i huvudsak i arbetsför ålder vilket kan bidra positivt till både kommunens och länets åldrade befolkningsstruktur.

Bra integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Begreppet integration syftar främst på frågan om delaktighet i samhället för kulturella och etniska grupper, framförallt utrikes födda och deras barn. Integrationsarbetet är därför en ömsesidig process vars högsta syfte är inkludering, vilket innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Integrationsarbetet skall ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter och tydliga åtgärder mot diskriminering. Andra viktiga dela är utbildning, god närmiljö och ett rikt kulturliv.

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. För att lyckas med integrationen har faktorer som vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och förutsättningar på den lokala arbetsmarknaden stor betydelse.

Sidan granskad 2016-08-22

Hashim Gashi

Integrationsutvecklare, integration
Kommunledningskontoret
Trädgårdsgatan 18
Box 611, 391 26 KALMAR
Tel: 0480-45 00 60
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.