Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Kvalitet och internt miljöa...
  4. Mätningar
  5. Företagskontakter - Insikt

Positiv trend för Kalmars företagsklimat

Kalmarföretagarna blir mer och mer nöjda med den kommunala servicen och myndighetsutövningen. Det visar undersökningen Insikt som mäter NKI, Nöjd Kund Index. Jämfört med senaste mätningen har Kalmar kommun förbättrat sitt NKI-värde från 64 till 70.

- Vi i har genom åren lyssnat på de krav och önskemål som våra företagare har haft. Successivt har vi vässat vår organisation och det är verkligen roligt att det visar sig i denna mätning, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S). 

Företag i kommunen som varit i kontakt med oss i något av myndighetsärendena får svara på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet.

Det är tredje året som SKL, Sveriges kommuner och landsting, genomför mätningen Insikt. Betygsskalan går från 0-100, där 70 eller mer anses som ett högt betyg. Kalmar kommun visar en tydlig positiv trend för samtliga serviceområden som mäts. 

- Undersökningen är bra eftersom frågor bara ställs till de företag som varit i kontakt med oss i vår roll som myndighetsutövare och omfattar områden som vi som kommun har ett tydligt eget ansvar för, berättar Thomas Davidsson, näringslivschef på Kalmar kommun. 

Jämfört med senaste mätningen har Kalmar kommun förbättrat sitt totala NKI-värde från 64 till 70. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Mest nöjda är företagen med bemötande som får ett betyg på 76. Minst nöjda är de med rättssäkerhet och information. Effektivitet är det serviceområde där kommunen förbättrat sig mest. Resultatet gick upp åtta enheter från 66 till 74.

Undersökningen visar också att bemötande, effektivitet och rättssäkerhet är de faktorer som företagarna anser är viktigast för en bra helhetsbedömning.

– Det är många duktiga medarbetare som ska lyftas och vi ska nu fortsätta detta arbete och sätta nya konstruktiva mål. Allt för att Kalmar också i framtiden ska upplevas som en företagsvänlig kommun, slår Thomas Davidsson fast. 

Vad mäts vi på?

De är fem myndighetsområden som undersökningen omfattar: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom dessa ställs frågor kring sex serviceområden: information. tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hur görs undersökningen?

Kvalitetsmätningen Insikt är upplagd enligt SCB:s modell Nöjd-Kund-Index (NKI). Företag i kommunen som varit i kontakt med oss i något av myndighetsärendena får svara på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet.    

Det är Sveriges Kommuner och Landsting som genomför undersökningen vartannat år. Resultatet publiceras också i en Öppen Jämförelse.

Ständiga förbättringar i sikte

- Kvalitetsmätningen hjälper oss att fånga upp företagarnas synpunkter men även identifiera och prioritera möjliga förbättringsområden i vår roll som myndighetsutövare, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Resultatet kan även sättas i relation till andra kommuner och andra typer av verksamheter,

Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och utvecklas, avslutar Thomas.

Sidan granskad 2017-04-21

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.