Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Kvalitet och internt miljöa...
  4. Mätningar
  5. Företagskontakter - Insikt

Kalmars företagsklimat i topp

Kalmarföretagarna blir mer och mer nöjda med den kommunala servicen och myndighetsutövningen. Det visar servicemätningen Löpande Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, och som publiceras som en öppen jämförelse av företagsklimatet. Kalmar kommun har förbättrat sitt Nöjd Kund Index, NKI, gång på gång sedan starten 2010.


– Ett oerhört glädjande besked. Ett bra företagsklimat underlättar för företag att starta och utvecklas och skapar sysselsättning och resurser till vår välfärd; en nödvändighet för att Kalmar ska fortsätta att utvecklas i den positiva takt vi gör, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

NKI företagsklimat

Kalmar kommun har förbättrat sitt Nöjd Kund Index, NKI, gång på gång sedan starten 2010. I år landar kommunen på NKI 77, vilket än näst bäst i Sverige för kommuner med över 40 000 invånare.

 - Jag vet att det är många som dagligen sliter hårt för att vår myndighetshantering och service ska fungera väl på alla sätt, då är kvitton som det här extra roligt, berättar Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Thomas Davidsson säger att Insiktsmätningen har gjort att kommunen har blivit mer aktiva att driva förbättringsarbete och man försöker ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt till saker och ting, utan att för den skull ge avkall på rättssäkerheten, vilket gett vinster.

Ett viktigt inslag i förbättringsarbetet har varit kommunens deltagande i utbildningen Förenkal helt enkelt.

-  Både politiker, chefer och medarbetare som möter företagen i sitt arbete, har gått den förvaltningsöverskridande utbildningen Förenkla helt enkelt som ges i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Utbildningen har gett oss alla bra insikter att ha med sig i vardagen, menar Thomas Davidsson.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och i år också livsmedelskontroll.

Bemötande och rättssäkerhet är de serviceområden där kommunen tagit störst kliv sedan starten 2010 men kurvorna pekar tydligt uppåt även när det gäller information, effektivitet, tillgänglighet och kompetens.Vad mäts vi på?

De är fem myndighetsområden som undersökningen omfattar: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom dessa ställs frågor kring sex serviceområden: information. tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hur görs undersökningen?

Kvalitetsmätningen Insikt är upplagd enligt SCB:s modell Nöjd-Kund-Index (NKI). Företag i kommunen som varit i kontakt med oss i något av myndighetsärendena får svara på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet.    

Det är Sveriges Kommuner och Landsting som genomför undersökningen. Resultatet publiceras i en Öppen Jämförelse.

Ständiga förbättringar i sikte

- Kvalitetsmätningen hjälper oss att fånga upp företagarnas synpunkter men även identifiera och prioritera möjliga förbättringsområden i vår roll som myndighetsutövare, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Resultatet kan även sättas i relation till andra kommuner och andra typer av verksamheter,

Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och utvecklas, avslutar Thomas.

Sidan granskad 2017-05-08

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.