Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Kommunarkiv

Kommunarkiv

I kommunarkivets lokaler förvaras de handlingar om kommunens verksamhet som ska bevaras för all framtid.

Det är till kommunarkivet som alla kommunala förvaltningarnas handlingar hamnar så småningom. De handlingar som kommer hit ska bevaras för all framtid. Det finns lagar och regler som styr kommunernas dokumenthantering. Tryckfrihetsförordningen klargör allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Begränsningar i denna rätt återfinns i offentlighets- och sekretesslagen. Till största delen är arkivets handlingar offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Kommunarkivet är del av det nationella kulturarvet.
Arkivet är som en bok som aldrig tar slut och dessutom gratis! 

Sidan granskad 2017-03-10

Kalmar kommunarkiv

Skeppsbrogatan 53
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00

E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Besökare är välkomna måndag-fredagar kl. 09.00-15.30
Kommunarkivet kan vara obemannat på grund av tjänstgöring på annan plats.
Ring därför gärna före besöket och boka en tid.


Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv

Ståthållaregatan 50
392 44 Kalmar
Tel: 0480-192 63
Fax: 0480-192 63
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kontaktperson: Robert Reimby

Folkrörelsearkiv med handlingar från föreningar på lokal- och distriktsnivå verksamma i Kalmar med omnejd samt Öland.


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.