Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Ekonomi

Ekonomi

Kalmar kommuns verksamheter kostar 3,2 miljarder kronor under ett år.

39 procent av kommunens budget går till skola och förskoleverksamhet och 37 procent till äldre och funktionsnedsatta. Försörjningsstöd, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsåtgärder svarar för 11 procent.

Den kommunala servicen finansieras med skattemedel. För varje intjänad hundralapp betalar man 2015 i genomsnitt 33,18 kronor i skatt i Kalmar. Skatten består av:

  • 21,81 kronor i kommunalskatt
  • 11,37 kronor i landstingsskatt

Kalmar kommuns organisationsnummer är 21 20 00 - 0746.

Sidan uppdaterad 2016-08-29

Urban Sparre

Ekonomichef
Kommunledningskontoret/Ekonomi
Östra Sjögatan 16
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 01 00
Fax: 0480-45 01 20
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.